360 ° dagi suratni ko'rish uchun surat ustiga bosing va yon tomonga torting.